• et
 • en
 • Tellimistingimused

   

  1. TINGIMUSTE ULATUS JA KEHTIVUS

  1.1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tellimistingimused) kehtivad NÄKK BEAUTY OÜ (edaspidi Näkk), registrikood 12931713, aadress Pärnu mnt 139c/1, Tallinn, internetipoes (www.nakk.ee) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.

  1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Tellimistingimustest, Näkk hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

   

  2. LEPINGU JÕUSTUMINE

  2.1. Ostu-müügileping tellitud kaupade suhtes loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist Kliendi poolt ja tellimuse kinnituse saatmist e-poe poolt.

   

  3. KAUBA JA TEENUSTE HINNAD

  3.1. Kaupade juures olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

  3.2. E-pood jätab endale õiguse teha kauba hindades korrektuure teavitades sellest koduleheküljel hindade uuendamisega. Tellides garanteeritakse kliendile tellimuse esitamisel kehtivad kauba hinnad antud tellimuse ulatuses, v.a. juhul, kui kodulehe tehnilise vea tõttu on hind kodulehel vale. Sellisel juhul teavitatakse klienti esimesel võimalusel ning leitakse kliendile sobiv lahendus, näiteks võimalus raha vale hinnaga soetatud toote eest tagasi saada.

  3.3. Puuduva või nullhinnaga kaupade kohta puudub meie andmebaasis hinnainfo. Korrektse hinna täpsustamiseks palume ühendust võtta telefoni või e-maili teel. Nullhinnaga toodet sisaldav tellimus korrigeeritakse ning uus tellimiskinnitus koos korrektse arvega saadetakse tellijale esimesel võimalusel.

   

  4. KAUPADE EEST TASUMISE JA KÄTTESAAMISE VIISID

  4.1. Võimalikud kauba eest tasumise ja selle kohaletoimetamise viisid:

  E-poe transporditingimustega saad tutvuda SIIN. Kauba ja teenuste eest tasutakse pangaülekandega 100% ette.

   

  5. KAUBA SAADAVUS

  5.1. Kauba saadavuse info on ära toodud kaupa kirjeldavas infos. Andmeid koduleheküljel uuendatakse vastavalt võimalusele ning tulenevalt ajalisest viivitusest ning võimalikest ebatäpsustest andmebaasi ja e-pood toodete tegeliku laoseisu vahel ei saa e-pood garanteerida kauba saadavust. Taoliste olukordade ilmnemisel teavitab e-pood koheselt Klienti ning tellimuse edasine täitmine lepitakse kokku vastavalt Kliendi soovidele ja e-poe võimalustele.

  5.2. Laos olemasolevad tooted pakitakse ning postitatakse 1-3 tööpäeva jooksul, s.o. esmaspäevast reedeni. Eritellimusel valmivate toodete puhul võib sõltuvalt tootest ja eritöö keerukusest tarneajaks kujuneda 10-14 tööpäeva.

  5.3. Sooduskampaaniate ajal ning tähtpäevade ja riigipühade eel võivad tarneajad kujuneda tavalisest pikemaks. 

   

  6. KLIENDI ÕIGUS TELLIMUSEST TAGANEDA

  6.1. Kliendil on õigus taganeda tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust 14 päeva jooksul alates tellitud kauba üleandmisest kliendile.

  6.2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient esitama vastavasisulise avalduse e-poe meiliaadressil info[ät]nakk.ee ja tagastama tellitud kauba.

  6.3. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema kõigi markeeringutega ning originaalpakendis. Kataloogist tellitud toodetel ei kuulu tagastamisele kauba hinnas sisalduv käsitlustasu.

  6.4. Kui tagastamisele kuuluv kaup on halvenenud ja halvenemine ei ole tekkinud asja korrapärase kasutamise tulemusena, tuleb Tellijal hüvitada asja väärtuse vähenemine.

  6.5. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

  6.6. E-pood tagastab Tellijale lepingust taganemisel kauba eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemisest alates Tellija poolt osutatud pangaarvele (kaup peab olema tagastatud või klient peab tõendama, et tagastatav kaup on teele pandud).

  6.7. Kauba tagastamisel tuleb kliendil tasuda kauba tagastamisega seonduvad kulud.

   

  7. E-POE ÕIGUS LEPINGUS

  7.1. E-poel on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui Klient ei ole arvel näidatud aja jooksul arvet tasunud või kui e-poe vastava kauba varud on ammendunud.

  7.2. Tellitud kaupa hoiab e-pood Kliendi teavitamisest alates 30 päeva. Kliendile makstakse raha tagasi avalduse alusel, millest on maha arvatud kaupade käsitlus- ja hoiukulud.

   

  8. GARANTIITINGIMUSED

  8.1. E-pood annab tellitud kaubale seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid vastava kaubaartikli juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel.

  8.2. Garantii kehtib kaubale vaid koos ostuarvega.

  8.3. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud toote valest kasutamisest või toote kulumisest.

   

  9. OMANDIRESERVATSIOON

  9.1. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup e-poe omand.

   

  10. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

  10.1. E-pood ei avalda Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Kliendile toimetamiseks.

   

  11. TELLIMISTINGIMUSTE JA HINNAKIRJA MUUDATUSED

  11.1. E-pood on õigus käesolevaid tingimusi ja hinnakirju muuta ning täiendada.

  11.2. Tingimuste ja hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetileheküljel www.nakk.ee ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest.

  11.3. Kui tellimus on esitatud enne tingimuste ja hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse Kliendile tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi ja hinnakirja.

   

  12. JÄRELVALVEASUTUS JA TINGIMUSED

  12.1. Tellimistingimuste alusel sõlmitud lepingute üle on järelvalvepädevus Tarbijakaitseameti juures tegutseval tarbijavaidluste komisjonil. Täiendatavat infot saab tarbijakaitse komisjoni nõuandetelefonilt 1330 või 6 201 707.

  12.2. Kliendil on õigus esitada kaebus Tarbijakaebuste komisjonile või Euroopa Liidu internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi ehk ODR-platvormi kaudu aadressil http://ec.europa.eu/odr.

   

  13. LÕPPSÄTTED

  13.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

  13.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

  Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist jäävad tellimistingimused kättesaadavaks aadressil http://www.nakk.ee

  Soovid uudiskirja?